Dealership search
TCO-Optimizer
Truck configurator
MAN TGX

MAN TGX

Միջպետական փոխադրում իրականացնող տրանսպորտի նոր չափանիշ՝ հարմարավետ կեցության բարձ մակարդակով վստահելի, հարմարավետ և տնտեսող փոխադրամիջոց:

To the MAN TGX

MAN TGS

MAN TGS

Robust, reliable, strong pulling power. With a powerful drive and high payload, the new MAN TGS rises to all challenges in heavy-duty transport.

To the MAN TGS

MAN TGM

MAN TGM

TGM chassis with full air suspension offers high payload, safety and protects the environment – ideal for beverage vehicles in city and intercity distribution transport.

To the MAN TGM

MAN TGL

MAN TGL

The MAN TGL provides the most efficient solution for all demands in short-haul and distribution traffic. One highlight is the newly designed interior ambience, at a level normally seen in only luxury class cars.

To the MAN TGL